Czy jesteś gotowy zacząć inwestować na giełdzie w sposób świadomy i prosty?

Kurs Skuteczne Strategie Świecowe to niezbędny fundament, aby zacząć skuteczną analizę techniczną. Jest to kurs z jednej strony wprowadzający, ale jednocześnie omawiane w nim formacje i setupy są w pełni wystarczające do zawierania zyskownych transakcji.

Celem kursu jest zaprezentowanie i wyselekcjonowanie formacji i setupów, którymi będziemy posługiwali się systematycznie. W opinii autora cel ten został osiągnięty. Prezentowane podejście przetrwało próbę czasu.

Skuteczne Strategie Świecowe to internetowy kurs, który dotyczy głównie polskiego rynku akcji, jednak prezentowane techniki i setupy są uniwersalne.

Najważniejsze setupy i formacje w Skutecznych Strategiach Świecowych to: 

świece informacyjne

strategia kwartalna

formacja 1-2-3

setupy strukturalne

formacja Święty Graal

dwie wstęgi 15-45

setupy klasyczne

wykończenie struktury

Ten kurs nauczy Cię wszystkich elementów, na które trzeba zwracać uwagę na wykresie. 

Dla kogo jest kurs Skuteczne Strategie Świecowe

Przede wszystkim dla inwestujących w polskie akcje

Dla handlujących kontraktami na indeksy giełdowe takie jak: WIG20, MWIG40, DAX, SP500

Dla początkujących oraz zaawansowanych, bo początkujący wiedzą za mało, a zaawansowani wiedzą za dużo i to ich rozprasza – na giełdzie często lepiej być początkującym niż zaawansowanym, bo siła drzemie w prostocie.

Możliwości, czyli czego uczę

Proces, przez który przeprowadzam sprawia, że absolwent kursu jest w stanie zaraz po ukończeniu szkolenia wprowadzić strategię inwestycyjną w życie oraz świadomie poruszać się po rynku w oparciu o konkretne strategie inwestycyjne.

Kurs składa się z 36 lekcji wideo oraz dodatkowych materiałów.

Program kursu- zachęcam do bardzo uważnego i wnikliwego zapoznania się z poszczególnymi jego etapami:

W tym module budowanie strategii inwestycyjnej w oparciu o świece w sposób maksymalnie prosty i zbliżony do mechanicznego. Rynek czytamy zawsze w ten sam sposób. Poznamy także statystyki historyczne.

 

Lekcja 1 – Świece informacyjne

transakcje oparte na świecach informacyjnych

zachowanie wykresu w czasie takich wydarzeń jak obniżenie ratingu dla Polski, Brexit, wybory prezydenckie w USA czy likwidacja OFE

analiza zachowania rynku po zamachu Word Trade Center z 2001 r. – wykresy SP500, WIG, MWIG40

Lekcja 2 – Świece impulsu

inicjowanie i wyczerpanie impulsu na przykładzie indeksu DAX

negatywne informacje w szczycie – wyznaczanie dołka korekty w trendzie wzrostowym – analiza wykresów SP500

prawidłowe transakcje wokół połowy świecy

negacja formacji objęcia

Lekcja 3 – Inside Bar plus Shark

przebadamy zbiór około 60 spółek

20 spółek z WIG20 i 40 spółek z MWIG40

przejrzymy wszystkie transakcje za okres 2016 – 2019 po kolei

przejrzymy wszystkie transakcje za okres 2016 – 2019 po kolei

Lekcja 4 – Strategia kwartalna

mechaniczny system inwestycyjny oparty o świece kwartalne

20 spółek w portfelu, każda za nie więcej niż 5% kapitału. Test za 20 lat, w okresie 1999 – 2019. Kapitał początkowy 100.000. Uzyskany wynik historyczny w teście, to 13.3 mln. Roczna stopa zwrotu 27%. Test uwzględnia prowizję 0.35%.

Lekcja 5 – Spółki z MWIG40 – przegląd transakcji

przeglądamy poszczególne transakcje zawarte w poprzedniej lekcji podczas testowania mechanicznego systemu inwestycyjnego

ze względu na ograniczenie czasowe przeglądamy transakcje w okresie 2014 – 2016 na ponad 60 spółkach

prezentacja statystyk mechanicznych za okres 2014 – 2016 na spółkach wchodzących w skład indeksu MWIG40 oraz WIG20

W kursie korzystamy także ze wskaźników. W tym module wskaźniki i formacje podstawowe, wykorzystywane w strategii inwestycyjnej.

Lekcja 6 – Średnie 15-45

wstęga czerwona i niebieska na wykresie

uzasadnienie wyboru

wykorzystanie w praktyce

statystyki historyczne

Lekcja 7 – Zagranie 15-45

omówienie konkretnej strategii inwestycyjnej opartej na wstęgach

Lekcja 8 – Statystyka 15-45

prezentacja wyników mechanicznej strategii inwestycyjnej

20 spółek do portfela ze zbioru 60 spółek z MWIG40 oraz WIG20 i test za 20 lat na wykresie dziennym

zysk 5.7 mln z prowizją 0.35%, skuteczność 39% na próbie 1596 transakcji

w lekcji więcej testów mechanicznych

Lekcja 9 – Formacja Święty Graal

prezentacja formacji Święty Graal

jak zagrywać na formację ?

czynniki wspomagające formację

Lekcja 10 – Święty Graal – trzy setupy

autorskie setupy oparte o formację Święty Graal

Wskaźniki i formacje uzupełniające. Nie są narzędziem podstawowym, ale wspomagającym.

Lekcja 11– Wsparcia i opory

znaczenie wsparć i oporów w strategii inwestycyjnej

omówienie 6 zagrań w oparciu o wsparcia i opory

Lekcja 12 – Dylematy Price Action

relacja zysku do ryzyka w Price Action

overtrading i wybór ramy czasowej

mechaniczny system inwestycyjny a wybór ramy czasowej

ze 100 tys. zł wynik 26 mln z prowizją 0.35% na polskich spółkach w teście mechanicznym

Lekcja 13 – Dylemat krótkich pozycji 

test na Dow Jones za okres 1921 – 2019. Testujemy jeden ze wskaźników trendowych.

test na dziennym DAX w całej historii

FW20 w okresie 1998 – 2017 i wiele innych testów

Lekcja 14 – Wykończenie struktury

omówienie setupu polegającego na wykończeniu struktury przy wykorzystaniu wskaźnika RSI

połączenie RSI z formacją Świętego Graala w celu zwiększenia prawdopodobieństwa całego układu

Lekcja 15 – Dywergencje pozytywne na RSI

omówienie historycznego wyprzedania na wskaźniku na WIG20

prezentacja zagarnia ze wskazaniem na miejsce otwarcia pozycji

wskazówki praktyczne

Lekcja 16 – Formacja 1-2-3

prezentacja autorskiej formacji 1-2-3

przykłady zastosowania

umiejscowienie formacji w kontekście wsparć i oporów

W tym module omówienie podstawowego autorskiego setupu, który może stanowić samodzielną strategię inwestycyjną. Jest to podstawowy setup autora kursu, stosowany konsekwentnie od ponad 20 lat na omówieniach rynku.

Lekcja 17 – Sztuka handlowania na korektach

setupowość podejścia

konkretne definicje i twierdzenia

systematyzacja wiedzy

Lekcja 18 – Wskazówki wspomagające

omówienie wskazówek

mechanizacja podejścia

precyzyjne definicje i twierdzenia

Lekcja 19 – Jak i na co otwierać pozycję?

gdzie otworzyć pozycję?

gdzie ustawić stop loss?

omówienie różnych wariantów

wybór wariantu optymalnego

mechanizacja podejścia

Lekcja 20 – Trening sytuacyjny

przykłady zagrań

omówienie poszczególnych przypadków

Lekcja 21 – Analiza zgodna z zasadami

mechanizacja podejścia

wprowadzenie na wykres wskaźników

połączenie sygnałów

Lekcja 22 – Systematyzacja podejścia

maksymalne zmechanizowanie setupu

jeden konkretny setup na wszystkie rynki

Setupy strukturalne pełnią rolę pomocniczą, ale są bardzo ważne. Nie ma konieczności korzystania z nich. Często jednak pomagają w zrozumieniu logiki rynkowej.

Lekcja 23 – Logika rynkowa

omawiane twierdzenia i zachowania są stałe

transakcja może zapłacić lub nie zapłacić, ale zasady są stałe

Lekcja 24 – Wskazówki strukturalne

wskazówki dotyczące analizy struktury

uzasadnienie wyboru

Mechaniczne czynniki wspomagające, które eliminują uznaniowość

Lekcja 25 – Analiza struktury w praktyce

trzy rodzaje zagrań

wprowadzenie wskaźnika na wykres

Lekcja 26 – Fraktalność w analizie rynku

lekcja teoretyczna, ale bardzo ważna

omówienie fraktalności podejścia

dobry setup powinien działać na każdym rynku i w każdej ramie czasowej

Lekcja 27 – Setupy strukturalne

omówienie poszczególnych setupów strukturalnych

zajmowanie pozycji

stop loss

gdzie zamknąć pozycję?

Lekcja 28 – Przykłady strukturalne

omówienie poszczególnych przypadków

wnioski płynące z ich analizy

Zapewne każdy jest ciekawy, jak omawiane w kursie elementy zachowywały się na wykresach aktualnych, zatem w tym module wykresy aż do września 2019 roku.

Lekcja 29 – Wykresy 2015 – 2019 

około 100 wykresów prezentujących zagrania na polskich spółkach i indeksach giełdowych.

Lekcja 30 – Przegląd wykresów

kolejne 80 wykresów prezentujących zagrania na polskich spółkach i indeksach giełdowych.

Lekcja 31 – Wykresy z omówień rynku online 

kolejne 60 wykresów prezentujących zagrania na polskich spółkach i indeksach giełdowych

wykresy z 2019 roku

w samym tym module analizujemy około 240 wykresów polskich spółek

Interesujący moduł  z tego powodu, że na rynku bardzo dużo się wydarzyło. Pojawiła się informacja i rynki stały się zmienne. W tym module chcemy sprawdzić, jak nauczane w kursie techniki zdały egzamin w 2020 roku.

Lekcja 32 – Analiza z 24 lutego 2020 roku – pierwszy dzień spadków

analiza negacji setupu strukturalnego na SP500 i na DAX na szczycie rynkowym

budowanie strategii wokół świecy informacyjnej w analizie realnej

analiza spółek, m.in. CDR, CCC, Playway, Amica, Eurotel.

Lekcja 33 – Analiza z 2 marca 2020 roku

rozegranie retestu połowy świecy informacyjnej

co zrobić, jeżeli zostało się na akcjach?

oprócz samej analizy wykresów będziemy także poruszali czynniki psychologiczne i okołorynkowe

analiza spółek, m.in. Archicom, ATS, Budimex, DAT, Echo, Ekoeksport.

Lekcja 34 –  Analiza z 9 marca 2020 roku – tydzień mocnych spadków

omówienie formacji i setupów inicjujących dalsze spadki

dołek miał miejsce dopiero za tydzień i zobaczymy, jak wglądała analiza z punktu widzenia nauczanego podejścia

omówienie aspektów psychologicznych, bo o ile w poniedziałek wielu było długoterminowymi optymistami, to w piątek ci sami inwestorzy byli długoterminowymi pesymistami

analiza m.in. złota, WIG Games, R22, Tauron,  Tesgas, VOT.

Lekcja 35 – Analiza z 16 marca – dołek rynkowy 

właśnie tego dnia mieliśmy dołek na rynku i warto skomentować tak ważne wydarzenie w historii polskiego rynku

omówienie czynników technicznych i psychologicznych

długoterminowa analiza WIG20, WIG, SP500 oraz indeksu cenowego polskiego rynku na dnie rynkowym.

Lekcja 36 – Analizy z 23 marca – 14 kwietnia 2020 roku

analiza porównawcza na WIG od 1993 roku

transakcje i setupy na poszczególnych indeksach i spółkach

realne analizy jako potwierdzenie, że podejście działa

omówienie sygnałów kupna m.in. na SP500, DAX, MWIG40, SWIG80, KGHM, CCC,  CLN, JSW, Lotos, ATT, Bioton, AWM, Biomedlub

podsumowanie podejścia i podsumowanie setupów, na które handlujemy.

Rejestracja na szkolenie online Skuteczne Strategie Świecowe została zakończona 17 maja 2020r. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe.pl
Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

BONUSY

Checklisty, abyś mógł na bieżąco sprawdzać postępy w nauce

Dostęp do ebookaNa co handlują traderzy z Wall Street”

Dedykowany  webinar wyłącznie dla uczestników szkolenia, który odbędzie się około 3 miesiące po zakończeniu sprzedaży szkolenia.

Opinie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie odbywać się będzie szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formie online, co oznacza, że dostęp do niego uzyskujesz po zalogowaniu się do dedykowanego panelu szkolenia, łatwego i intuicyjnego w obsłudze. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz wysłać maila na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe.pl

Do pełnego skorzystania z kursu potrzebujesz:

– komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych

– możliwości odtwarzania filmów z WWW

– możliwości przeglądania plików w formacie PDF.

Ile czasu będzie trwać szkolenie?

To, w jakim czasie zapoznasz się z całym szkoleniem, zależy wyłącznie od Ciebie oraz czasu, którym dysponujesz. Kurs składa się z 31 lekcji i aby z niego maksymalnie skorzystać na każdą lekcję trzeba przeznaczyć od około 30 do 60 minut.

Na jaki długo uzyskuję dostęp do szkolenia po jego zakupie?

Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy kursu przez 1 rok (365 dni) od momentu dokonania zakupu. W tym czasie uzyskujesz dostęp do wszystkich filmów, PDF-ów, wszystkiego, z czego składa się szkolenie Skuteczne Strategie Świecowe. Po “przejściu” przez cały kurs będzie możliwość jego ponownego odtworzenia, co pozwoli na powrót do pewnych zagadnień i ich utrwalenie.

Czy będzie można zwrócić kurs?

Tak. Kurs objęty jest 15-dniową gwarancją satysfakcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz chciał go zwrócić,  wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe.pl z krótką informacją, a w ciągu 5 dni roboczych zapłacona kwota zostanie zwrócona.

Jak będzie wyglądał ten kurs - czy nauczy nas tylko teorii, czy też będą w nim zawarte ćwiczenia, które pokażą, jak to wygląda w praktyce?

Kurs przygotowany został w taki sposób, aby dać niezbędną wiedzę praktyczną.

Czy w przypadku posiadania dostępu do kursu będzie możliwość osobistych konsultacji w sprawach inwestowania?

Istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących zawartości szkolenia poprzez wysłanie maila na adres: biuro@ skutecznestrategieswiecowe.pl, po to, aby zachować płynność nauki i na bieżąco rozumieć całość nauczanego materiału.

Dodatkowo, po około 3 miesiącach od sprzedaży kursu zostanie również zorganizowany dedykowany webinar, w trakcie którego odpowiem na pytania uczestników szkolenia.

Jak mogę dokonać płatności?

Płatności możesz dokonać na stronie sprzedażowej kursu poprzez naciśnięcie guzika “Kup teraz”. Możesz zapłacić przez system płatności T-pay lub przez PayPal.
Jeśli masz problem z zapłaceniem za kurs poprzez internetowy system płatności, napisz wiadomość na adres: biuro@ skutecznestrategieswiecowe.pl . Na pewno coś poradzimy.

Ukończyłem szkolenie Strategie Akcyjne Praktycznie oraz Swing Trader. Czy znajdę coś nowego w prezentowanym na szkoleniu podejściu?

Poszczególne szkolenia uzupełniają się. Gwarancja satysfakcji daje możliwość , aby między innymi o tym móc się przekonać. Strategie Akcyjne Praktycznie stanowią dalszy ciąg kursu Skuteczne Strategie Świecowe. Oba kursy mogą być oglądane w dowolnej kolejności i stanowią odrębną całość jednocześnie się uzupełniając.

Biorę udział w cotygodniowych omówieniach rynku online organizowanych przez SIG. Czy warto, abym wziął udział w tym szkoleniu?

Wszystkie setupy wykorzystywane w praktyce na cotygodniowych omówieniach rynku online są omówione w kursie i wytłumaczone. Co więcej, są poparte statystykami historycznymi.

Dla kogo nie jest przeznaczone szkolenie?

  • dla osób, które oczekują od razu spektakularnych sukcesów na giełdzie
  • dla osób, które wierzą, że każda transakcja będzie udana
  • dla osób, które nie chcą poświęcić czasu na naukę i własny rozwój
  • dla osób, które chcą tylko kupić kurs, ale go nie realizować.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie Skuteczne Strategie Świecowe?

•  Dla tych, którzy chcą się poruszać po rynku w sposób usystematyzowany w maksymalnym stopniu mechanicznym.

Kim jestem i dlaczego zrobiłem ten kurs?

Jestem maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradczymi, inwestorem oraz analitykiem technicznym. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską  na temat: „Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie prowadzę kursy z zakresu inwestowania w firmie Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Posiadam blisko 25 lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim.

Paweł Szczepanik
Wykres

W 1998 roku pracowałem nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej.

Przez wszystkie lata pracy miałem i wciąż mam kontakt z setkami, jak nie tysiącami inwestorów, z którymi odbyłem szereg rozmów o inwestowaniu, mogłem również obserwować ich dokonania na realnym rynku. To, co zauważyłem to fakt, że po pierwsze siła leży w prostocie oraz po drugie, że z licznych dostępnych narzędzi należy wybrać te, które odpowiadają nam psychologicznie. Należy handlować wciąż na te same elementy, ale w zmiennych za każdym razem warunkach rynkowych.

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego kursu jestem przekonany, że pozwoli Ci on rozwinąć umiejętności inwestorskie. Dlatego rejestrując się na szkolenie otrzymujesz również 15- dniową gwarancję satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji (z modułu 1 oraz modułu 2) . Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli zmienisz zdanie to do 15 dni od daty rejestracji na szkolenie będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: szczepanik@skutecznestrategieswiecowe.pl.  Zwrot otrzymasz w przeciągu 5 dni roboczych.

Wymagania techniczne

Do pełnego skorzystania z możliwości kursu potrzebujesz:

 Komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Możliwości odtwarzania
filmów z WWW

Możliwości przeglądania plików
w formacie PDF

Skuteczne strategie świecowe

Prowadzenie Szkolenia: Paweł Szczepanik – sig.edu.pl
Właściciel Serwisu: SIG

Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz
ADRES

Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa

DANE

NIP: 9511840208, REGON: 142727522

TELEFON

606 666 978

Skontaktuj się z nami