Czy jesteś gotowy zacząć inwestować na giełdzie w sposób świadomy i prosty?

Skuteczne Strategie Świecowe to kurs online, w którym główny nacisk jest położony na trendowe mechaniczne strategie inwestycyjne. W celu zwiększenia skuteczności i zyskowności stosujemy konkretne formacje i setupy. Przeznaczony dla początkujących (system mechaniczny) i zaawansowanych (formacje i setupy). Składa się z części wykładowej, warsztatów praktycznych i symulacji inwestycyjnych na migających wykresach.

Celem kursu jest zaprezentowanie takiego zestawu narzędzi, że nawet początkujący inwestor będzie w stanie od razu po zakończeniu nauki zawierać transakcje. Podejście jest proste i opiera się na technikach trendowych. Handel od sygnału do sygnału na wybicia z zakresu oraz średnie.

Skuteczne Strategie Świecowe to internetowy kurs, który dotyczy głównie polskiego rynku akcji, jednak prezentowane techniki i setupy mogą być wykorzystane na indeksach giełdowych oraz spółkach z rynku np. USA. Najniższa rama, w jakiej handlujemy, to rama tygodniowa. Kurs dla tzw. weekendowych inwestorów, transakcje na piątkowym zamknięciu lub otwarciu poniedziałkowym. Również handel na koniec miesiąca.

Najważniejsze elementy w Skutecznych Strategiach Świecowych to: 

strategie 100% mechaniczne

symulacje inwestycyjne

warsztaty analityczne

wybicia z zakresu

systemy na średnich ruchomych

zarządzanie stratami i zyskami na całym portfelu

handel weekendowy

12 setupów wzmacniających mechaniczne sygnały

Ten kurs nauczy Cię wszystkich elementów, na które trzeba zwracać uwagę na wykresie. 

Dla kogo jest kurs Skuteczne Strategie Świecowe

Przede wszystkim dla inwestujących w akcje na dowolnym rynku ze wskazaniem na akcje polskie – przykłady z rynku polskiego

Dla chcących zmechanizować i uprościć swoje strategie inwestycyjne.

Dla początkujących oraz zaawansowanych, bo początkujący wiedzą za mało, a zaawansowani wiedzą za dużo i to ich rozprasza – na giełdzie często lepiej być początkującym niż zaawansowanym, bo siła drzemie w prostocie.

Możliwości, czyli czego uczę

Proces, przez który przeprowadzam sprawia, że absolwent kursu jest w stanie zaraz po ukończeniu szkolenia wprowadzić strategię inwestycyjną w życie oraz świadomie poruszać się po rynku w oparciu o prezentowany materiał.

Kurs składa się z 11 modułów, zawierających łącznie 41 lekcji wideo.

Program kursu:

W tym module budowanie mechanicznego systemu inwestycyjnego opartego na wybiciu z określonej liczby świec – dla początkującego.

 

Lekcja 1 – Strategia kwartalna

praktyczne zasady handlu na wybicie świec

porównanie szumu na wykresie dziennym i w długim terminie

wybór ramy czasowej do handlu

przegląd wykresów pod kątem proponowanej strategii

Lekcja 2 – Wyniki systemu 13W 

omówienie zbiorów spółek, które będą testowane

sprawdzenie poprawności sygnałów w testach mechanicznych

wybór liczby spółek do portfela (testujemy 20, 30, 100 spółek w portfelu)

omówienie wyników: zysk, skuteczność, liczba transakcji, maksymalne obsunięcie na kapitale

Lekcja 3 – Spółki z MWIG40 – przegląd transakcji

bierzemy 40 spółek będących w MWIG40 w zadanym okresie

przeglądamy po kolei transakcje na nich zawarte w okresie 2014 – 2016

sprawdzamy wyniki na pewnym wycinku okresowym

ćwiczenie to ma na celu wizualizowanie, jak takie transakcje wyglądają w praktyce

porównanie wyników spółek MWIG40 ze spółkami z WIG20

Lekcja 4 – Strategia 26-52W

wady i zalety wydłużenia ramy czasowej

przegląd wykresów pod kątem nowej strategii

wyniki strategii 100% mechanicznej

ocena stopy zwrotu, skuteczności i maksymalnego obsunięcia na kapitale

testy na zbiorze 407 spółek z 20, 30 i 100 spółkami w portfelu

Poznajemy skuteczne formacje świecowe, na które będziemy handlowali. 3 setupy do zagrania.

Lekcja 5 – Inside Bar plus Shark

opis formacji

zasady zawierania transakcji

przegląd wykresów

system inwestycyjny 100% mechaniczny oparty na formacji Inside Bar

omówienie wyników systemu mechanicznego oraz wnioski

Lekcja 6 – Negacja IB

omówienie setupu

wskazania miejsca do otwarcia pozycji

ustawienie stop lossa w tego typu zagraniu

przegląd wykresów

Lekcja 7 – Świece informacyjne

zajmowanie pozycji w przypadku braku korpusu

zajmowanie pozycji na negację oporu świecy informacyjnej

znaczenie maksimum i połowy świecy informacyjnej

omówienie poszczególnych przypadków rynkowych

sprawdzenie, jak strategia radziła sobie po informacji o Covid-19

W tym module omawiamy 4 setupy rysowane wokół średnich ruchomych.

Lekcja 8– Średnie 15-45

budowa średnich tworzących wstęgę

statystyki mechaniczne w handlu na wybicie

stop loss na przecięciu czy na niebieskiej wstędze?

porównanie wyników

setup oparty na reteście do przecinających się wstęg

znaczenie położenia średnich przy świecach informacyjnych

Lekcja 9 – Formacja Święty Graal

omówienie formacji

techniki otwierania pozycji i ustawiania stop loss

wchodzenie ze wsparcia w punkt i z potwierdzenia

wady i zalety każdego z podejść

warianty prowadzenia trailingu oraz targetowania pozycji

setupowość podejścia

przegląd wykresów i wnioski

Lekcja 10 – Negacja Graala

zasady formacji

techniki zajmowanie pozycji w czasie sesji oraz na zamknięcie świecy

ustawienie stop loss dla pozycji otwartej

przegląd wykresów pod kątem nowo poznanej formacji

W tym module omówienie 5 setupów tworzonych wokół formacji RGR.

Lekcja 11 – Typologia RGR

kąt nachylenia linii szyi

symetria prawego ramienia do lewego

pięć rodzajów formacji do RGR

Lekcja 12 – Negacja RGR

zagranie na negację formacji RGR

negacja linii szyi

negacja prawego ramienia

przegląd wykresów pod kątem poznanych formacji

Lekcja 13 – Odwrócony RGR jako kontynuacja

omówienie formacji

miejsce otwarcia pozycji

stop loss dla zajętej pozycji

współpraca formacji ze wstęgami

Lekcja 14 – Odwrócony RGR z dna

omówienie formacji

znaczenie kąta nachylenia linii szyi

miejsce zajęcia pozycji

przegląd wykresów

Prawidłowe wyznaczanie wsparć i oporów. Analiza między interwałowa. Sposoby zajmowania pozycji. 2 setupy: kupowanie wsparcia i negacja oporu.

Lekcja 15 – Prawidłowe wyznaczanie poziomów

wyznaczanie wsparć i oporów zawsze w ten sam sposób

przegląd historii polskich indeksów

sześć teoretycznych setupów do zagrania w oparciu o prezentowany materiał

praktyczny wybór dwóch setupów do zagrania z sześciu dostępnych

Lekcja 16 – Kupno wsparcia

kupowanie wsparcia w punkt

ustawienie stop lossa

przestawienie stop loss na zero

kupowanie wsparcia z potwierdzenia

zalety i wady i poszczególnych podejść

zarządzanie pozycją w przypadku wejścia na potwierdzenie

Lekcja 17 – Negacja oporu

otwieranie pozycji na negację oporu

wejście na zamknięcie świecy lub w trakcie sesji

miejsce ustawienia stop loss

przegląd wykresów

Lekcja 18 – Dylemat krótkich pozycji

dlaczego nie handlujemy krótkich pozycji?

prezentacja statystyk historycznych z mechanicznych systemów inwestycyjnych

analiza krótkich pozycji w czasie Covid 19

Poznajemy techniki handlu w oparciu o wskaźnik RSI, znaczenie formacji podwójnego dna oraz nową formację 1-2-3.

Lekcja 19 – Dywergencje na RSI

zagranie 1 oraz zagranie 4 ze zbioru sześciu zagrań

pełny i wstępny sygnał kupna na RSI

definicja dywergencji

rodzaje podwójnego dna

Lekcja  20 – Podwójne dno

kupowanie w punkt i z potwierdzenia

przegląd sytuacyjny

próba statystycznej analizy tego typy zagrań

Lekcja 21 –  Formacja 1-2-3

budowa formacji 1-2-3

dwie odmiany formacji: wersja płaska i pędząca

zajmowanie pozycji na 1-2-3

znaczenie retestu w formacji 1-2-3

przegląd wykresów

Oglądamy wykresy z 2020 roku. Przegląd dzielimy na okresy: kilka miesięcy przed Covid, kilka tygodni przed, w czasie komunikatu, po komunikacie. Około 440 wykresów z 2020 roku. Wykresy i transakcje z realnej analizy w oparciu o nauczany materiał.

Lekcja 22 – Przegląd część 1

151 wykresów spółek

zanim pojawiła się informacja o Covid, to w portfelu mieliśmy spółki

jakie to spółki i dlaczego?

Lekcja 23 – Przegląd część 2

122 wykresy spółek

ocena siły relatywnej spółek przed informacją o wirusie

na jakie spółki „polowaliśmy” po informacji i dlaczego?

wszystkie wykresy pod kątem nauczanego materiału

Lekcja 24 – Przegląd część 3

99 wykresów spółek

pojawia się informacja, a my mamy spółki w portfelu

gdzie zamykaliśmy pozycje na tych spółkach

co zrobić w sytuacji, gdy nie było sygnału sprzedaży, a zamknęliśmy „ze strachu” na dnie

gdzie logicznie odkupić pozycję

Lekcja 25 – Przegląd część 4

75 wykresów spółek

namierzenie liderów rynkowych ze względu na siłę relatywną

konkretne miejsca zajmowania pozycji w oparciu o nauczany materiał

jakie formacje pokazały, że banki nie będą odbijały?

na jakiej zasadzie zostały zlokalizowane np. takie spółki jak BMX, IGN, BML, XTB i wiele innych

Oglądamy wykresy z 2022 roku. Podejście przetrwało próbę czasu i w tym module je udoskonalamy. W module także lekcja warsztatowa, analiza 100 spółek w celu znalezienia liderów.

Lekcja 26 – Klasyczne parametry systemu 15-45

mechaniczny system inwestycyjny na wykresie tygodniowym

wstępna wolumenowa selekcja spółek do systemu

testy w trendzie bocznym

stop loss dalej czy bliżej?

konkretny setup do zagrania

Lekcja 27 – Analiza strategii w historii CDR

handel mechaniczny na CDR

wykres tygodniowy

okres 1999 – 2022

wszystkie transakcje po kolei bez ukrytych fragmentów

Lekcja 28 – Przegląd 100 spółek pod kątem 15-45 do zagrania

warsztaty, czyli przegląd płynnych spółek na żywo z Amibrokera

selekcja wybić M pod kątem 15-45

dla początkującego jest to dobre, bo się oduczy zgadywać, co będzie. Zacznie patrzeć na sygnały.

kupowanie dołków na 15-45?

Lekcja 29 – Wyniki systemowe i weryfikacja sygnałowa

testy na jednym instrumencie

testy na portfelu akcji

plusy i minusy testów portfelowych

omówienie dwóch formuł testujących

sprawdzenie poprawności formuł analitycznych

testy dwóch systemów inwestycyjnych i analiza wyników

Kiedy rynek poszedł w naszą stronę chcemy mieć stop loss bliżej rynku. Jak to zrobić? Dodatkowo chcemy łączyć dwa niezależne kryteria w jednej strategii w celu poprawienia skuteczności udanych zagrań. Handlujemy w ramie M w kierunku strategii Q omawianej w lekcji pierwszej.

Lekcja 30 – Strategia Q i M – przegląd 100 wykresów

statystyka wybić 13W na zamknięcie tygodnia

trailing stop loss oparty na ramie Q po oddaleniu od średniej M

wybicie Q jako drugie kryterium systemowe

trening sytuacyjny – omówienie 100 wykresów pod kątem tego konkretnie zagrania

Lekcja 31 – Symulacja inwestycyjna na M i Q 

symulacja inwestycyjna na migającym wykresie, świeca po świecy bez ukrytych fragmentów wykresu

ASB: okres 30 września 2018 – 27 marca 2022

AST: okres 30 maja 2020 – 27 marca 2022

LVC: okres 31 stycznia 2017 – 27 marca 2022

MRB: okres 30 stycznia 2015- 27 marca 2022

Lekcja 32 – Span W w kierunku M – przegląd 100 spółek

konstrukcja wstęgi Span

handel w ramie Span W w kierunku wstęgi miesięcznej M

wyniki systemowe z prowizją i bez prowizji

poprawienie zyskowności poprzez przybliżenie stop lossów

przybliżenie stop loss jedynie w przypadku oddalenia się od wstęgi M

trening sytuacyjny – przegląd 100 spółek z komentarzem

Lekcja 33 – Symulacja inwestycyjna Span W w kierunku M

symulacja inwestycyjna na migającym wykresie, świeca po świecy bez ukrytych fragmentów wykresu

ACP: okres 21 stycznia 2018 – 27 marca 2022

ACT: okres 1 stycznia 2019 – 27 marca 2022

AML: okres 1 stycznia 2019 – 27 marca 2022

DAT: okres 1 stycznia 2018 – 27 marca 2022

XTB: okres: 1 stycznia 2019 – 27 marca 2022

W tym module nowe mechaniczne strategie inwestycyjne.

Lekcja 34 –  Koncepcja Bernsteina

czy poczekanie z otwarciem i zamknięciem pozycji na X świec nad i pod średnią poprawia skuteczność i wyniki?

testy trzech kombinacji i wybór najlepszej

prezentacja wyników i wnioski

przegląd 100 wykresów i nauka, jak dany układ rozgrywać – trening sytuacyjny

Lekcja 35 – Symulacja inwestycyjna – porównanie Span W i koncepcji Bernsteina

symulacja według koncepcji Bernsteina, świeca po świecy bez ukrytych fragmentów wykresu

ALR: okres 1 stycznia 2016 – 27 marca 2022

ASB: okres 1 stycznia 2016 – 27 marca 2022

AST: okres 1 stycznia 2016 – 27 marca 2022

Lekcja 36 – Testy na wybicia z zakresu

wybicia z zakresu na portfelu

różne kroki wybić

z trailing stop loss na ATR i procentowym

stop loss początkowy oparty na ATR i bez ATR – porównanie wyników

handel na koniec tygodnia

prezentacja i omówienie wyników

Lekcja 37 – Wybór strategii do handlowania 

porównujemy 43 mechaniczne strategie i wybieramy najlepsze

KGHM: okres 1999 – 2022

JSW: okres 2012 – 2022

CDR: okres 1999 – 2022

ASB: okres 2008 – 2022

prezentacja wyników i wnioski

W tym module wskazówki strategiczne.

Lekcja 38 –  Naturalne ograniczenia w tradingu

strategie trendowe dają zarabiać, ale mają swoje ograniczenia

omówienie czynników emocjonalnych i psychologicznych

wady i zalety podejścia trendowego

z jakimi problemami trader systemowy powinien sobie poradzić?

Lekcja 39 – Składniki systemu inwestycyjnego

wybór rynku do handlu

position sizing – jak dużą pozycję zająć na dany sygnał?

kiedy zająć pozycję?

kiedy zamknąć pozycję ze stratą?

kiedy zamknąć pozycję z zyskiem?

ryzyko na całym portfelu – taktyka zajmowania pozycji i obliczanie wielkości pozycji

Lekcja 40 – Podsumowanie stosowanych narzędzi

omówienie poszczególnych narzędzi

podanie ich procentowej skuteczności

łączenie kryteriów

wybór ramy czasowej do handlu

Lekcja 41 – Przegląd wykresów pod kątem stosowanej strategii

symulacja pod kątem setupu 1-2-3

symulacja na KGHM: okres 1999 – 2022

symulacja na CCC: okres 2005 – 2022

symulacja na JSW: okres 2012 – 2022

statystyki na rynku USA, spółki wchodzące w skład Nasdaq100

Rejestracja na szkolenie online Skuteczne Strategie Świecowe została zakończona 10 kwietnia 2022r. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe.pl
Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

BONUSY

gotowe formuły do Amibrokera

Dedykowany  webinar wyłącznie dla uczestników szkolenia, który odbędzie się około 3 miesiące po zakończeniu sprzedaży szkolenia.

Opinie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie odbywać się będzie szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formie online, co oznacza, że dostęp do niego uzyskujesz po zalogowaniu się do dedykowanego panelu szkolenia, łatwego i intuicyjnego w obsłudze. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz wysłać maila na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe.pl

Do pełnego skorzystania z kursu potrzebujesz:

– komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych

– możliwości odtwarzania filmów z WWW

– możliwości przeglądania plików w formacie PDF.

Ile czasu będzie trwać szkolenie?

To, w jakim czasie zapoznasz się z całym szkoleniem, zależy wyłącznie od Ciebie oraz czasu, którym dysponujesz. Kurs składa się z 41 lekcji i aby z niego maksymalnie skorzystać na każdą lekcję trzeba przeznaczyć od około 30 do 60 minut.

Na jaki długo uzyskuję dostęp do szkolenia po jego zakupie?

Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy kursu przez 1 rok (365 dni) od momentu dokonania zakupu. Po “przejściu” przez cały kurs będzie możliwość jego ponownego odtworzenia, co pozwala na powrót do pewnych zagadnień. Kurs jest bardzo skondensowany i warto go obejrzeć nawet kilka razy w celu utrwalenia zagrań i setupów.

Czy będzie można zwrócić kurs?

Tak. Kurs objęty jest 15-dniową gwarancją satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji (2 moduły, 7 lekcji). Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz chciał go zwrócić w trackie trwania gwarancji satysfakcji , wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@skutecznestrategieswiecowe z krótką informacją, a w ciągu 5 dni roboczych zapłacona kwota zostanie zwrócona.

Jak będzie wyglądał ten kurs - czy nauczy nas tylko teorii, czy też będą w nim zawarte ćwiczenia, które pokażą, jak to wygląda w praktyce?

Kurs jest maksymalnie praktyczny. Dużo miejsca poświęcamy na treningi sytuacyjne i symulacje inwestycyjne. Nie są to dobrze dobrane przykłady, handlujemy także spółki w trendach bocznych. Zachęcamy do dokładnego przeczytania programu szkolenia.

Czy jeśli nie będę czego rozumiał to mogę liczyć na konsultację?

Tak, oczywiście istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących zawartości szkolenia poprzez wysłanie maila na adres: biuro@ skutecznestrategieswiecowe.pl, po to, aby zachować płynność nauki i na bieżąco rozumieć całość nauczanego materiału. Jest również możliwość kontaktu telefonicznego, a w przypadku osób z Warszawy i okolic nawet spotkania osobistego. Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań. Dodatkowo, po około 3 miesiącach od sprzedaży kursu zostanie również zorganizowany dedykowany webinar, w trakcie którego odpowiem na pytania uczestników szkolenia.

Jak mogę dokonać płatności?

Płatności możesz dokonać na stronie kursu poprzez naciśnięcie guzika “Kup teraz”. Możesz zapłacić przez system płatności T-pay lub przez PayPal. Jeśli masz problem z zapłaceniem za kurs poprzez internetowy system płatności, napisz wiadomość na adres: biuro@ skutecznestrategieswiecowe.pl . Na pewno coś poradzimy.

Czy kurs Skuteczne Strategie Świecowe to omawianie formacji świecowych, które są w książkach o świecach?

NieSkuteczne Strategie Świecowe to kurs, w którym główny nacisk jest położony na trendowe mechaniczne strategie inwestycyjne. W celu zwiększenia skuteczności i zyskowności stosujemy konkretne formacje i setupy, w tym wybrane formacje świecowe.

Dlaczego kurs się nazywa Skuteczne Strategie Świecowe skoro nie są omawiane formacje na świecach?

Dlatego, że pracujemy głównie na wykresie świecowym i ten wykres poddajemy analizie. Handlujemy także na wybicie z zakresu. Jedna ze strategii jest oparta na świecach Q.

Jestem początkującym inwestorem, dopiero rozpoczynam moje spotkanie z giełdą. Czy skorzystam na uczestnictwie w szkoleniu online Skuteczne Strategie Świecowe?

Tak. Język jest prosty i przystępny. Co więcej, strategie mechaniczne powodują, że można zacząć właściwie od zaraz. Zasady zarządzania pozycją i portfelem powodują, że dużą wagę przykłada się do ochrony kapitału.

Jestem zaawansowanym inwestorem. Czy skorzystam na uczestnictwie w szkoleniu online Skuteczne Strategie Świecowe?

Inwestorzy zaawansowani poznają konkretne formacje i setupy, którymi można posługiwać się systematycznie. Wzmacniają one sygnały płynące ze strategii 100% mechanicznej. Ze zbioru proponowanych setupów należy wybrać jeden, maksymalnie dwa. Zaawansowanie polega na upraszczaniu podejścia, a nie jego komplikowaniu.

Czy inwestorzy nie mający czasu w trakcie tygodnia skorzystają na wiedzy prezentowanej w kursie?

Tak. Minimalna rama, w której handlujemy, to tydzień. Transakcje zawierane są po analizie weekendowej.

Czym się różni podejście TopTrader od Skutecznych Strategii Świecowych?

Skuteczne Strategie Świecowe to handel systemowy z trendem od sygnału do sygnału. Wsparty formacjami i setupami. Handlujemy na wybicia z zakresu lub wokół średnich ruchomych. TopTrader to kupowanie dołków korekt w trendach wzrostowych. Nie czekamy do sygnału odwracającego, ale targetujemy pozycję w relacji 3 do 1 na R/R. Szkolenie TopTrader jest kontynuacją kursu Skuteczne Strategie Świecowe.

Biorę udział w cotygodniowych omówieniach rynku online prowadzonych przez Pana Pawła. Czy warto, abym wziął udział w tym szkoleniu?

Zdecydowanie tak. W czasie omówień rynku online nie tłumaczę, na jaki setup zajmujemy pozycję. Po prostu wskazuję sygnał. Jeśli ktoś chce rozumieć, na co jest zagranie, to tego właśnie nauczy się w tym kursie. Co więcej, po ukończeniu szkolenia Skuteczne Strategie Świecowe, podczas omówienia rynku online można sprawdzić w realnej analizie na żywo, jak działają techniki, które poznaliśmy w kursie.

Kim jestem i dlaczego zrobiłem ten kurs?

Jestem maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradczymi, inwestorem oraz analitykiem technicznym. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską  na temat: „Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie prowadzę kursy z zakresu inwestowania w firmie Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Posiadam blisko 25 lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim.

Paweł Szczepanik
Wykres

W 1998 roku pracowałem nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej.

Przez wszystkie lata pracy miałem i wciąż mam kontakt z setkami, jak nie tysiącami inwestorów, z którymi odbyłem szereg rozmów o inwestowaniu, mogłem również obserwować ich dokonania na realnym rynku. To, co zauważyłem to fakt, że po pierwsze siła leży w prostocie oraz po drugie, że z licznych dostępnych narzędzi należy wybrać te, które odpowiadają nam psychologicznie. Należy handlować wciąż na te same elementy, ale w zmiennych za każdym razem warunkach rynkowych.

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego kursu jestem przekonany, że pozwoli Ci on rozwinąć umiejętności inwestorskie. Dlatego rejestrując się na szkolenie otrzymujesz również 15- dniową gwarancję satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji (z modułu 1 oraz modułu 2) . Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli zmienisz zdanie to do 15 dni od daty rejestracji na szkolenie będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: szczepanik@skutecznestrategieswiecowe.pl.  Zwrot otrzymasz w przeciągu 5 dni roboczych.

Wymagania techniczne

Do pełnego skorzystania z możliwości kursu potrzebujesz:

 Komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Możliwości odtwarzania
filmów z WWW

Możliwości przeglądania plików
w formacie PDF

Skuteczne strategie świecowe

Prowadzenie Szkolenia: Paweł Szczepanik
Właściciel Serwisu: SIG – sig.edu.pl

Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz
ADRES

Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa

DANE

NIP: 9511840208, REGON: 142727522

TELEFON

606 666 978

Skontaktuj się z nami